OGBUS

Year 2011, issue № 5

Automation. Control Systems. Informatics. Electric Engineering

26-36
(RU)

Drilling. Mining

37-40
(RU)
41-47
(RU)
48-53
(RU)

Transportation, storage, pipelines

54-65
(RU)
66-88
(RU)
89-95
(RU)
96-104
(RU)
105-111
(RU)

Field development. Reservoir engineering. Production

112-121
(RU)
133-142
(RU, EN)
143-153
(RU)
154-161
(RU)
162-174
(RU)
175-188
(RU)
189-195
(RU)
196-205
(RU)
213-219
(RU, EN)

Machines and Apparatuses of Chemical Plants. Machines and Apparatuses of Oil and Gas Industry

220-231
(RU)
232-242
(RU)
243-253
(RU)

Exploration. Geology and Geophysics

254-260
(RU)
261-270
(RU)
271-281
(RU)
282-301
(RU)
302-317
(RU)

Refinery. Petrochemistry

318-322
(RU)
323-335
(RU)
336-341
(RU)

Applied Research

342-351
(RU)
352-366
(RU)
367-375
(RU)
382-387
(RU, EN)
388-393
(RU)
394-399
(RU)

Economics. Finances. Management

400-414
(RU)
428-438
(RU, EN)
439-450
(RU)

Education. Specialists Training

451-460
(RU)
461-475
(RU)
476-487
(RU)